Πόσο συχνά μπορώ να δώσω αίμα;

Συχνότητα αιμοδοτήσεων


Συνήθως συνιστάται οι γυναίκες να αφήνουν χρονικό διάστημα 4 μηνών, ενώ οι άνδρες,  3 μηνών μεταξύ αιμοδοσιών.