Στόχοι - Έργο της Τράπεζας μας

Ετήσιος στόχος οι 365 μονάδες αίματος κάθε χρονιά.

Σημαντικότερη επιθυμία και προσπάθειά μας μέσα σε κάθε ημερολογιακή χρονιά είναι η ανεύρεση αιμοπεταλιοδοτών, μέσα από την διαδικασία των επαναλαμβανόμενων αιμοδοτήσεων.

Η επίτευξη αυτού του στόχου μας πλημμυρίζει αισιοδοξία για άμεσες βοήθειες στη μάχη των μικρών αγγέλων με το θεριό.

Η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αιμοπετάλια είναι τόσο μεγάλη όσο σχεδόν και η έλλειψη τους.