Στήριξη των νοσούντων παιδιών και των οικογενειών τους, με δράσεις που αποσκοπούν στην οικονομική βοήθεια, την ψυχολογική στήριξη & την διασκέδαση - ΠΑΙ.Δ.Υ.

Στόχος του παι.δ.υ. είναι η προσπάθεια πολύπλευρης στήριξης των νοσούντων και νοσηλευομένων παιδιών και των οικογενειών τους, με δράσεις που αποσκοπούν, όχι μόνο στην οικονομική βοήθεια, αλλά και στην ψυχολογική στήριξη, την διασκέδαση και την καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριοποίηση.

Το σωματείο παι.δ.υ. ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013, με πρωτοβουλία της, κ. Μαρίας Μηλαΐτη.

Η φιλοσοφία του σωματείου αυτού, εδράζεται στην προσπάθεια πολύπλευρης στήριξης των νοσούντων και νοσηλευομένων παιδιών και των οικογενειών τους, με δράσεις που αποσκοπούν, όχι μόνο στην οικονομική βοήθεια, αλλά και στην ψυχολογική στήριξη, την κοινωνική συμμετοχή και επανένταξη, την διασκέδαση και την καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριοποίηση.

Το ΠΑΙ.Δ.Υ. δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών, νοσούντων και νοσηλευομένων παιδιών καθώς και της
οικονομικής στήριξης μονάδων παίδων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Ένα ευρύ φάσμα δωρεών σε νοσηλευτικά ιδρύματα, που καλύπτουν από ανάγκες σε σύνηθες ιατροφαρμακευτικό υλικό έως ανάγκες αγοράς εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων νέας τεχνολογίας και τέλος λειτουργικές ανάγκες των μονάδων παίδων, αποτελεί άλλη μία έκφανση των δράσεων του παι.δ.υ.

Παράλληλα οργανώνει, συμμετέχει και υποστηρίζει θεατρικές παραστάσεις προσαρμοσμένες να παίζονται σε μικρούς χώρους, για να παρουσιασθούν στις μονάδες παίδων των νοσοκομείων της χώρας και σε κέντρα για παιδιά με ειδικές ανάγκες.  Φυσικά μέρος των δράσεων του αποτελεί η οργάνωση καλλιτεχνικών δρώμενων, εορταστικών εκδηλώσεων, bazaar και καινοτόμων συλλογικών δράσεων.