Με αφορμή την εφαρμογή του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την εγγραφή σας:
 

 • Εγγυόμαστε την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα (e‑mail, ονοματεπώνυμο, κλπ) δεν πρόκειται ποτέ να διατεθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.
 • Η εγγραφή σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ αφορά αποκλειστικά και μόνο στη χρήση της υπηρεσίας μας.
 • Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (e‑mail, ονοματεπώνυμο, κλπ) από τη βάση δεδομένων μας.
 
I. Στοιχεία που Συλλέγουμε
 
Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως μέλος στην τράπεζα και ως χρήστη της εφαρμογής και της καταχώρησης ή ολοκλήρωσης αιματολογικού σας αιτήματος (θέλω/έδωσα), ενδεχομένως απαιτείται να συλλέξουμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:
 
 • Αν αποφασίσετε να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης της εφαρμογής μας, πρέπει να συλλέξουμε τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας ως χρήστη της εφαρμογής και να σας εξασφαλίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτή ως εγγεγραμμένο χρήστη. Μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση του εν λόγω λογαριασμού οποιαδήποτε στιγμή.
 • Εάν είστε μέλη της τράπεζας αίματος Δημήτρης Βλων τηρούμε για εσάς στοιχεία όπως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ομάδα αίματος και ΑΜΑ (αριθμός μητρώου αιμοδότη).
 
II. Σκοποί Επεξεργασίας
 
Τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε χορηγήσει με σκοπό να
επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για ζητήματα κάλυψης αιματολογικής σας ανάγκης ή καταχώρησης αιμοδότησής σας.  Θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής:  
 
 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),  
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουμε (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδα αίματος, ΑΜΑ κλπ.).  
 • τα δεδομένα σύνδεσης (USERNAME, PASSWORD).
 
III. Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα (e mail, ονοματεπώνυμο, κλπ) δεν πρόκειται ποτέ να διατεθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς.
 • Τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, και συγκεκριμένα σε νοσοκομεία και ειδικότερα δύναται να ανακοινώνονται σε τρίτους για την κάλυψη αιματολογικών σας αναγκών, ή έκτακτης νοσοκομειακής κάλυψης σε συγκεκριμένη ομάδα αίματος (π.χ ανάγκη για 0-).
IV. Συναίνεση διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων από την ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ

Ρητά συναινώ και αποδέχομαι, όπως η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ να συλλέγει, να αποθηκεύει στα μηχανογραφικά του συστήματα και να επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα που του διαβιβάζω ή λαμβάνει από το νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ ή από όποιο νοσοκομείο αιμοδοτώ/αιμοδοτούμαι βάσει συμπλήρωσης του Ιστορικού Αιμοδότη σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και τους σκοπούς επεξεργασίας όπως περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙ & ΙΙΙ,

V. Δικαιώματα

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (e mail, ονοματεπώνυμο, κλπ) από τη βάση δεδομένων μας χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.